?CRP מדוע לקוחות בוחרים ברובוטים תעשייתים

3 סיבות עיקריות:
איכות
רובוטים תעשייתיים מסוג CRP הינם באיכות גבוהה ואחריות לשנתיים מתאריך ההשקה בייצור שלך
שירות רשמי
אחריות ושירות של רובוטים תעשייתיים CRP, ייעוץ, הדרכה ותמיכה עבור לקוחותינו
מחיר
יחס "מחיר-איכות" גבוהה, מתחמים רובוטיים מוכנים, תקופת החזר השקעה קצרה
CRP AUTOMATION

ביצוע פרויקטים על-ידי רובוטים תעשייתיים CRP

חלק מהפרויקטים אינם מופיעים ברשימה עקב מדיניות שמירה על זכויות הפרט.

רובוטים תעשייתיים

אנו מספקים רובוטים לכל ענפי התעשיה.
רובוט תעשייתי
CRP-RA07A-07

רובוט תעשייתי
CRP-RA09A-06
רובוט תעשייתי
CRP-RH14-10

רובוט תעשייתי
CRP-RH18-20

רובוט תעשייתי
CRP-RH20-06

רובוט תעשייתי
CRP-RA27-50

רובוט תעשייתי
CRP-RA27-80

רובוט תעשייתי
CRP-RA22-80

רובוט תעשייתי
CRP-RA15-12

רובוט תעשייתי
CRP-RA20-12

רובוט תעשייתי
CRP-RA18-25

רובוט תעשייתי
CRP-RA18-30

ארבעה צירים רובוט תעשייתי CRP-RP24-130

ארבעה צירים רובוט תעשייתי CRP-RP15-15

ארבעה צירים רובוט תעשייתי CRP-RP18-25

רובוט SCARA
RS04-03/RS06-06
רובוט תעשייתי
CRP-RC-08-05

ישומים שונים
מגוון שולחנות אחיזה מקודדים משולבי עבודה עם רובוט

Single axis positioner with fixed length
WB1K
Single axis positioner with movable tailstock
WB1KH
Single axis
positioner
WB1S
Single axis positioner
without tailstock
WB1L
Double axis P-shape positioner
WB2S
Double axis L-shape positioner
WB2L
Double axis U-shape positioner
WB2U
Double axis U-shape positioner
WB2C
Three axis positioner
WB3S
Three axis positioner
WB3C
Linear Track
WD
Linear Gantry type
WDT
Torch cleaning station SC220ASE
Laser seam tracker
CLW-V2
Arc tracking sensor
CAW-V2
High-voltage searching box CRP-GYXW-V2

מתחם רובוט ריתוך סטנדרטי

עדיין יש ספק...
בלחיצה אחת תוכל ללמוד בפירוט ממה מורכב רובוט התעשיה האוטומטי CROBOTP
מערכות בקרת CRP
כמובן שהמרכיב העיקרי הוא מערכת הבקרה של הרובוט וציוד נוסף. החברה שלנו לא רק מייצרת רובוטים לתחומי ייצור שונים, אנחנו מקדישים תשומת לב רבה לפיתוח מערכות בקרה משלנו למתחמים אוטומטיים. עד כה, מערכות הבקרה שלנו משולבות על ידי 80% מיצרני הרובוטים התעשייתיים בסין. מערכות הבקרה מיועדות לכל תהליכי ייצור רובוטיים סטנדרטיים כגון ריתוך, צביעה, כרסום, טעינה ופריקה, אריזה, מעקב, ניקוב וכו'.