CRP AUTOMATION

מערכות מעקב CROBOTP

מדידת הכמויות הפיזיות המאפיינות את המצב הנוכחי של הרובוט, כמו גם ההשפעה מהסביבה החיצונית, מתבצעת באמצעות חיישנים, הנקראים גם חיישנים. צוות הנדסה מוסמך במיוחד מבטיח פיתוח וייצור עצמי של מערכות מעקב במפעל CRP מתקדם.

ציוד נוסף

שיחשוף את כל האפשרויות של הרובוט CRP